Swiat Teleturniejów [wraz ze SPARTA]

Realizacja doświetlania imprezy integracyjnej Świat Teleturniejów: